АРМИРА Хотел & SPA,

Мин. бани, Стара Загора;

04111 2223, 07003 1991